Book : Afrikaanse Kunst - Visual Encyclopedia of Art

Book : Afrikaanse Kunst - Visual Encyclopedia of Art

Regular price €30.00 Sale

Afrikaanse Kunst - Visual Encyclopedia of Art Bargna I.

De kunst van Afrika bezuiden de Sahara heeft een lange geschiedenis, maar het is moeilijk te reconstrueren juist omdat veel van de werken, in hout of aardewerk, geen enkel spoor hebben achtergelaten, en archeologische opgravingen, die onze kennis zou kunnen verrijken, zijn nog steeds zeldzaam. Maar wat bewaard is gebleven – voornamelijk werken van de laatste honderdvijftig jaar, maar kan ook worden teruggevoerd tot duizenden jaren geleden – is al veel en getuigt van een grote verscheidenheid in artistieke tradities, waaruit grote historische en geografische gebieden en etnische of tribale groepen herleid kunnen worden.